Możesz pomóc spełnić marzenia dzieci.
 
W Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Marzenia
znajdują się 2 z 9 w Polsce Lokomatów
- napędzanych ortez chodu.
 
Współpraca z Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Marzenia, specjalizującym się w terapi dzieci i młodzieży
z ogólnie pojętymi problemami sfery ruchowej.
 
Za pośrednictwem naszej strony
w łatwy sposób przekażesz środki
na pomoc dla dzieci.
 

Wpłać

wspomóż rehabilitację jednego z naszych podopiecznych

 • turnus rehabilitacyjny jednego z naszych podopiecznych

  cały turnus 5000 zł

  godzina na Lokomacie 250 zł
  pół godziny na Lokomacie 125 zł
  15 minut na Lokomacie 70 zł
  5 minut na Lokomacie 25 zł

  Imię i nazwisko podopiecznego


  Działalność statutowa fundacji
  30 zł
  50 zł
  100 zł

  DALEJ >
 • Nazwa firmy/ instytucji

  Imię

  Nazwisko

  Adres e-mail

  Telefon  Proszę o przesłanie potwierdzenia przekazania darowizny za rok 2014
  Ulica

  Kod pocztowy

  Miejscowość

  NIP

  Wypełniając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Pro Sanatio w celach kontaktu i promocji jego działalności statutowej poprzez pocztę elektroniczną, telefonicznie oraz listownie.
  Podstawa prawna: Pełny tekst polityki prywatności

Przelew tradycyjny

Możesz także dokonać wpłaty bezpośrednio na konto:
BNP Paribas
74 2030 0045 1110 0000 0328 5230
Tytułem "Darowizna"
Fundacja Pro Sanatio
ul. Wczasowa 7 19-500 Gołdap

Zaangażuj się jako firma

Serdecznie zapraszamy lokalne i ogólnopolskie firmy do współpracy z nami. Szczegóły tutaj

Zasady ogólne §1

1. Usługodawca przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz do ochrony poufności przekazywanych przez nich informacji w ramach Serwisu. 2. Usługodawca dba swoiście o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez Użytkowników oraz nie ujawnia ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.

Pozyskiwanie danych osobowych §2

1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników przeglądających nie wymaga podania przez nich danych osobowych. 2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników zarejestrowanych wymaga podania przez nich danych osobowych określonych szczegółowo przez Usługodawcę w odpowiednich formularzach.

Pozyskiwanie danych osobowych §3

1. Usługodawca uzależnia korzystanie z niektórych Usług od podania przez użytkownika danych osobowych i wyrażenia przez niego zgody na ich przetwarzanie w zakresie określonym w Regulaminie. 2. Użytkownik podaje dane osobowe wskazane przez Usługodawcę jako obowiązkowe w czasie Rejestracji. Podanie pozostałych danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych §4

1. Podane przez Użytkownika dane osobowe są przetwarzane przez Usługobiorcę w celu wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, które treść stanowi Regulamin. 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podawanych przez niego danych osobowych w celach związanych z działalnością statutową Usługobiorcy, a także do prowadzenia przez niego wszelkiej aktywności podejmowanej przez Stowarzyszenie, również na rzecz podmiotów z nim współpracujących. 3. Użytkownik decyduje, czy w ramach swojego Konta udostępni innym Użytkownikom swoje imię i nazwisko.

Przetwarzanie danych osobowych §5

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. 2. Poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń, dokładając najwyższej staranności wymaganej dla tego rodzaju usług i rodzaju przetwarzanych informacji, Usługobiorca chroni dane osobowe Użytkowników przed dostępem, pozyskiwaniem i modyfikowaniem ich przez osoby nieuprawnione. 3. Usługobiorca nieprzekazuje danych osobowych podanych przez Użytkowników osobom trzecim, chyba że obowiązek taki wynika z przepisu obowiązującego prawa.

Prawa Użytkownika §6

Użytkownik ma w każdym czasie wgląd do swoich danych osobowych oraz posiada prawo ich zmiany oraz usunięcia z Serwisu.

Inne informacje o Użytkownikach i Usługach §7

1. Usługodawca wykorzystuje pliki "cookies", które zbierają informacje pozwalające dostosowywać Usługi i treści Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika. Usługodawca w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług zbiera i przetwarza także następujące dane dotyczące Użytkownika, nie pozwalające na ich identyfikację (nie stanowiącej danych osobowych): 1) lokalizacja zakończenia systemu informatycznego w sieci, z którego korzysta, 2) IP urządzenia dostępowego, 3) nazwy hostów, 4) szybkość połączenia, 5) czas spędzony w Serwisie, 6) rodzaj przeglądarki oraz jej język, 7) sposób wejścia na strony Serwisu, 8) odwiedzane podstrony Serwisu.

Postanowienia końcowe §8

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią: 1) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.), 2) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Dziękujemy Naszym Darczyńcom

Adres:

Fundacja Pro Sanatio

ul. Wczasowa 7

19-500 Gołdap

Dane kontaktowe:

Tel. 87 615 41 95

Fax. 87 615 19 62

fundacja@prosanatio.com.pl

Polub Nas na Facebook’u

fb

KRS: 0000383946 NIP: 847-160-66-28 REGON: 280612810 

All copyrights ProSanatio | 2019 / POLITYKA PRYWATNOŚCI