Możesz pomóc spełnić marzenia dzieci.
 
W Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Marzenia
znajdują się 2 z 9 w Polsce Lokomatów
- napędzanych ortez chodu.
 
Współpraca z Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Marzenia, specjalizującym się w terapi dzieci i młodzieży
z ogólnie pojętymi problemami sfery ruchowej.
 
Za pośrednictwem naszej strony
w łatwy sposób przekażesz środki
na pomoc dla dzieci.
 

Regulamin

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA SUBKONCIE

§ 1.

 1. Fundacja dokonuje refundacji kosztów ponoszonych przez Podopiecznego przeznaczonych na rehabilitację w Centrum Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży „MARZENIA”.

 2. Refundacji kosztów Fundacja dokonuje na podstawie oryginałów faktur, rachunków wystawionych tylko i wyłącznie na fundację opisanych i podpisanych na odwrocie oraz nie budzących wątpliwości pod względem formalnym i rzetelności ich wydatkowania.
  Uwzględniamy dokumenty księgowe z okresu ostatnich trzech miesięcy od daty ich wystawienia.

 3. Jednorazowa łączna kwota do refundacji nie może być mniejsza niż 100,00 zł. Prosimy o nie przysłanie faktur na większą kwotę niż wynosi stan subkonta.

 4. Refundacji kosztów dokonamy w ciągu 21 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez Fundację dokumentu potwierdzającego wydatkowanie środków.

§2

Zasady refundacji kosztów:

 1. Turnusy rehabilitacyjne w Centrum Rehabilitacji Dzieci Młodzieży „Marzenia”Fundacja po indywidualnych uzgodnieniach może rozszerzyć zakres refundacji kosztów o inne elementy.

 2. Fundacja nie pobiera prowizji za prowadzenie subkonta.

 3. Odsetki Bankowe od zgromadzonych środków na subkoncie przeznaczone zostaną nacele statutowe fundacji.

 4. Fundacja refunduje tylko te faktury i rachunki, które wystawione są na Fundację i izawierają:
  Nazwa: Fundacja Pro Sanatio
  Adres: 19-500 Gołdap, ul. Wczasowa 7 NIP: 847 160 66 28
  z wyszczególnieniem imienia i nazwiska Podopiecznego oraz nr rachunku, na który przelane mają zostać środki.

 

Dziękujemy Naszym Darczyńcom

Adres:

Fundacja Pro Sanatio

ul. Wczasowa 7

19-500 Gołdap

Dane kontaktowe:

Tel. 87 615 41 95

Fax. 87 615 19 62

fundacja@prosanatio.com.pl

Polub Nas na Facebook’u

fb

KRS: 0000383946 NIP: 847-160-66-28 REGON: 280612810 

All copyrights ProSanatio | 2019 / POLITYKA PRYWATNOŚCI