Możesz pomóc spełnić marzenia dzieci.
 
W Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Marzenia
znajdują się 2 z 9 w Polsce Lokomatów
- napędzanych ortez chodu.
 
Współpraca z Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Marzenia, specjalizującym się w terapi dzieci i młodzieży
z ogólnie pojętymi problemami sfery ruchowej.
 
Za pośrednictwem naszej strony
w łatwy sposób przekażesz środki
na pomoc dla dzieci.
 

Jak możesz pomóc ?


Szanowni Państwo, działalność naszą mogą wspierać zarówno osoby prywatne jak i firmy oraz instytucje. Jedną z form jest przekazanie darowizny pieniężnej na działalność statutową naszej fundacji bądź na rehabilitację wskazanego konkretnego dziecka, które ma założone u nas swoje subkonto. Jak można założyć subkonto znajdziecie Państwo informacje tutaj Numery naszych rachunków bankowych, na które można przekazywać darowizny:KONTO ZŁOTÓWKOWE

BNP Paribas 74 2030 0045 1110 0000 0328 5230

Treść przelewu:
„darowizna na działalność statutową fundacji”
„darowizna na rehabilitację …(imię i nazwisko dziecka)…”

UWAGA: darowizny wpłacone na nasze konto można odliczyć od podstawy opodatkowania – osoby fizyczne do 6% dochodu, zaś osoby prawne do 10% dochodu rocznego – szczegóły poniżej.Drugą formą pomocy może być przekazanie darowizn rzeczowych. Dowodem przekazania darowizny rzeczowej poza umową darowizny, w której określono wartość przedmiotu darowizny jest oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu. Jeśli chcą Państwo wspomóc fundację darowizną rzeczową prosimy o kontakt (…mail…), abyśmy mogli uzgodnić szczegóły.

Darczyńcy będący osobami fizycznymi mogą od podstawy opodatkowania odliczyć darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie, realizującym te cele – w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 % dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Darczyńcy będący osobami prawnymi mogą od podstawy opodatkowania odliczyć darowizny przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu (art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Wskazane wyżej przepisy ustaw o podatkach dochodowych odwołują się do art. 4 i art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uzależniając odliczenie darowizny od spełnienia przesłanek przewidzianych w tych przepisach:

• darowizna musi być przekazana na cele określone w art. 4 wskazanej ustawy – zgodnie z tym przepisem sfera zadań publicznych obejmuje m.in. zadania w zakresie pomocy społecznej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania patologiom społecznym,

• darowizna musi być przekazana organizacjom określonym w art. 3 ust. 2 i 3 wskazanej ustawy – art. 3 ust. 2 ustawy wskazuje między innymi na fundacje (z wyjątkiem fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub założonych przez partie polityczne).

Wysokość darowizny powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu(art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; art. 18 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Uzależnienie odliczeń od posiadania przez obdarowanego statusu organizacji pożytku publicznego dotyczy tylko kwot przekazanego 1 % podatku należnego – na podstawie art. 27d ustawy o PIT.

Podsumowując, właściwie udokumentowana darowizna na rzecz fundacji, nawet nie będącej organizacją uznaną za organizację pożytku publicznego, jednakże wykorzystująca darowizny na cele określone art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania zarówno przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatników od osób prawnych.

Wdzięczni będziemy za darowizny przekazywane zarówno na działalność statutową fundacji jak i na rehabilitację wskazanych osób.

Z poważaniem,

Halina Czernicka

Prezes Zarządu
Fundacji Pro Sanatio

Dziękujemy Naszym Darczyńcom

Adres:

Fundacja Pro Sanatio

ul. Wczasowa 7

19-500 Gołdap

Dane kontaktowe:

Tel. 87 615 41 95

Fax. 87 615 19 62

fundacja@prosanatio.com.pl

Polub Nas na Facebook’u

fb

KRS: 0000383946 NIP: 847-160-66-28 REGON: 280612810 

All copyrights ProSanatio | 2019 / POLITYKA PRYWATNOŚCI